Tjänster

Tjänster som Catarina Thuning erbjuder:

Vad har coaching och mentorskap gemensamt?

Både coaching och mentorskap är processer som möjliggör för dig att uppnå din fulla potential och utvecklas.
Både coaching och mentorskap hjälper dig att utforska dina behov, motivation, önskningar, förmågor och tankeprocesser för att kunna göra hållbara förändringar. Båda metoderna använder frågetekniker för att facilitera dina egna tankar i syfte att hitta lösningar och handlingsplaner istället för att ge råd.
Både coaching och mentorskap ger dig stöd i att sätta upp realistiska mål och utvärdera stegen för att nå dit.
Teknikerna att lyssna, observera och ställa fördjupande frågor för att förstå din situation används både i mentorskap och coaching. Båda metoderna uppmuntrar också till handling och personlig utveckling och stödjer dig att kontinuerligt förbättra dina kompetenser.

Vad är skillnaden?

I coaching handlar det ofta om en kortare och mer begränsad insats. Medan mentorskap ofta handlar om en insats som sträcker sig över ett par år.

En professionell coach är diplomerad/certifierad vilket innebär att de har genomgått en genuin utbildning i coaching och att alla samtal baseras på ICF etiska regler.

En mentor besitter oftast lång och gedigen erfarenhet som ledare kombinerat med formella utbildningar inom bland annat ledarskap. Mina uppdrag som Mentor baseras också på ICF etiska regler.

En mentor utgår ofta från egna erfarenheter och kompetens och kan arbeta med att förklara det interna spelet i organisationen. I coaching ligger ofta fokus på ett specifikt område.