Personligt varumärke – Bygg och utveckla

Att bygga ett personligt varumärke handlar om att lyfta fram dina bästa sidor men ha mycket god insikt i dina svagheter. Ett personligt varumärke byggs och utvecklas upp under lång tid. Nyckeln är att inte bara bygga ditt personliga varumärke utan att bli känd för det. Ditt professionella rykte är din i särklass främsta tillgång.

Erbjudande

Coachning utgår utifrån att utforska vem du är? (förmågor, kompetens och värderingar), vilka är dina starka sidor och kvaliteter? Vad blir du engagerad av? Hur uppfattas du av din omgivning? Hur vill du uppfattas och varför? I vilka miljöer trivs du i? Vad är ditt karriärsmål? Du får råd och tips hur du kommunicerar ditt personliga varumärke.

Omfattning minst 10 timmar

En blond kvinna skrattar och står med ett ben och båda armarna upp i luften i en glad pose.

Fotograf: Zandra Erikshed