IDI-profilering

Interpersonal Dynamics Inventory www.idi.se

Med professionell coachning utvecklas du som:

Du blir bättre på att samspela med andra – Du kommer att bättre förstå hur ditt eget beteende påverkar andra människor. Du blir medveten om dina styrkor och hur du kan minimera dina svagheter.

Du spar energi till när den behövs bäst – Du kommer att lära dig när dina styrkor och talanger är nödvändiga för andra och i vilka sammanhang du bör anpassa ditt beteende.

Du gör andra bättre – Du kommer att förstå drivkraften bakom andras beteende och hur du kan stötta och hjälpa andra på ett mer konstruktivt sätt.

Ökad öppenhet ger tillit – När resultatet presenteras i en grupp som arbetar ihop, utvecklas man tillsammans. Medlemmarnas unika styrkor blir tydligare och kommer alla till del. Missförstånd minskar och toleransen för olikheter ökar.

Erbjudande

Utvecklingsverktyget IDI är digitalt och kompletteras med ett inledande samtal, återkopplingssamtal enskilt eller i grupp samt ett uppföljningssamtal 2-4 månader senare.