Professionell coaching
och kreativa möten.

Diplom för Årets Mentor 2022 utdelat till Catarina Thuning.

Coaching

Chefen är den enskilt viktigaste faktorn för medarbetarnas engagemang och utveckling och med ett coachande förhållningssätt skapas entusiasmen och driv i teamet.

Första chefsuppdraget, spännande men också omvälvande med nya och ovana utmaningar och ansvarsområden. Nu ska du lära dig att släppa taget om att ”göra” och ge andra en chans att växa.

Som mentor bidrar jag med att vända och vrida på utmaningar, bryta perspektiv, inspirera och slipa på argument inför förändringar och framförallt vara ett stabilt bollplank.

Som utomstående part bidrar jag med ny energi till dig/gruppen med att bryta perspektiv, inspirera, konstruktivt ifrågasätta och formatera lösa idéer så att de blir presentabla.

Med stöd av IDI ges möjlighet att öka din självinsikt och personliga utveckling. Du lär dig tolka andras beteende, utveckla din samspelsförmåga och ser olikheter i gruppen som en tillgång.

Att balansa är att utöva sin förmåga att förena arbetsliv och övrigt liv. Varje dag prövas förmågan att balansa med ansvar för arbetet, barn, relationer, eget välbefinnande – livspusslet.

Ett vitt citattecken med röd cirkel runt
 
Catarina har personligheten som passar till coach. Hon har ett genuint äkta intresse för människor och lyckas ta fram den inneboende kraft som faktiskt finns hos envar. På ett nästan obemärkt vis fick mej att inse och själv beskriva vilka resurser och förändringar som faktiskt skedde på dessa veckor. Hon förtydligade och bekräftade mig utan att stressa fram mina tankar.
Lena
Ett vitt citattecken med röd cirkel runt
Mina upplevelser att bli coachad har bara varit positiva. Jag har känt mig öppen för att samtal kring många olika typer av frågor. Stort som smått. Vid några tillfällen har det svidit till i känslorna. Men en integritet har kunnat behållas och hanteras från båda sidor. Som coach och klient vet man inte riktigt vad som kan komma fram i samtalen, vilken riktning det tar. Men det är det som är intressant och givande.
Susanne
Ett vitt citattecken med röd cirkel runt
 
 
 
De givande möten jag haft med Catarina har varit en berg- och dalbana, på bästa möjliga sätt. De livsförändrande insikter och förtydligande mål jag fått har potentiellt sparat mig månader, till och med år, i tid och pengar.
Louise
Ett vitt citattecken med röd cirkel runt
Catarina är en otroligt viktig person för mig som genom både mentorskap, coachning och IDI-analys hjälpt mig att växa som person och förstå mina styrkor och drivkrafter mer. Hon är otroligt professionell, kunnig, empatisk och får en att känna sig trygg, både med henne men också att hon leder en till att finna mer tillit till sig själv och ens egna talanger. Ser alltid fram emot våra möten och går alltid därifrån lyft med mer energi och en känsla av att allt är möjligt.
Rebecca