Coachande ledarskap

Chefen är den enskilt viktigaste faktorn för medarbetarnas engagemang och utveckling och med ett coachande förhållningssätt skapas entusiasmen och driv i teamet.

Vad är ett coachande ledarskap?

En chef har ett formellt ansvar både gentemot uppdragsgivare och medarbetare. I ditt chefsansvar ska du vara rak, tydlig, sakorienterad, objektiv och värderingsfri, konsekvent och förutsägbar, ha ordning och reda samt vara lojal mot min arbetsgivare/uppdragsgivare. I ditt ledaruppdrag ska du vara inspirerande och engagerad, en visionär och se möjligheter i stället för hinder samt inge förtroende. Men detta räcker inte för att ta till vara medarbetarnas fulla potential, deras unika förmågor, kreativitet och kunskap. Då krävs ett mer coachande förhållningssätt dvs mindre av att peka med hela handen och i stället aktivt lyssna och tro mer på andras förmågor än vad dom tror på sig själva, lyssna till både ord, tonfall och kroppsspråk, möta sina medarbetare värderingsfritt.

Erbjudande

Professionell coachning utgår ifrån en systematisk metod där vi fokuserar på utforska nuläge, sätta mål, se möjligheter och utforma en handlingsplan.

Coachningen utgår ifrån att utveckla ett coachande ledarskap.

Chefscoaching inleds med att utforska vilket grundbeteende och fallenhet du har. Chefscoaching kan med för del kombineras med utvecklingsverktyget IDI.

Omfattningen av antal coachtillfällen anpassas utifrån behov men för att nå ett bra resultat krävs minst 15 timmar.