Välkommen till mig som konsult

Jag bistår er gärna via www.ioh.se i uppdrag inom ledarskaps-, team- och organisationsutveckling.

Catarina Thuning

Jag är bland annat certifierad ACC Coach, licensierad IDI-handledare och Balansahandledare. Har också certifikat i styrelsearbete.

Coachar nya chefer, chefer som önskar utveckla ett coachande ledarskap eller behöver ny inspiration/energi samt personer och team i att utveckla balans mellan arbetsliv och övrigt liv.

I 20 år har jag haft ledande uppdrag som kommunikationsdirektör, kultur- och fritidschef och organisations- och bolagsstrateg.

Att få bidra till utveckling av medarbetare, verksamheter och organisationer är något jag brinner för. Jag drivs av att se människor växa  och fokuserar på människors styrkor och tillgångar i en utvecklingsprocess.

Har under många år haft spännande uppdrag och möten med människor i olika miljöer, verksamheter och kulturer. Detta kombinerat med dokumenterad utbildning har lagt grunden till att jag i dag kan dela med mig av många värdefulla insikter om hur vi kan påverka, utveckla och uppnå bestående förändringar både i privata och i professionella sammanhang.

Har en bred erfarenhet och kunskap av uppdrag inom värdegrundsarbete, individuell och grupputveckling, coachning, mentorskap, ägarstyrning, organisationsöversyn, digitalisering, strategisk kommunikation och analysarbeten.

Mitt engagemang för utveckling och tillväxt kommer sig till uttryck också i styrelsearbete. Min erfarenhet av ägarstyrningsfrågor, kommunikationsstrategi och utvecklingsfrågor tillsammans med certifierings- och diplomeringsutbildningar i styrelsearbete gör mig bekväm i styrelserummet.

Jag uppfattas som en engagerad, nytänkande och kreativ person med ett leende på läpparna och ett positivt förhållningssätt.

Kvinna i vit blus ler in i kameran, armarna i kors. Hon är utomhus med träd i bakgrunden och löv i förgrunden.

Fotograf: Zandra Erikshed

Vigselförrättare

Utöver ovan är jag också vigselförrättare enligt förordnande av Länsstyrelsen (dnr 214-1942-19) och kan förrätta vigslar i hela Sverige.

Innan ett äktenskap ska Skatteverket pröva om det finns hinder mot äktenskapet. Mer information och blanketter finns på Skatteverkets webbplats. En borgerlig vigsel är en ceremoni helt utan religiösa inslag. Detta innebär också att det finns obegränsade möjligheter att själva utforma vigselakten, jag bistår gärna i denna process.

Hertig Karls Skafferi

Catma AB äger även varumärket Hertig Karls skafferi. I detta fall står Catma för Catarina och Mats, båda företagare inom olika branscher men älskar att låta kreativiteten flöda och utveckla, bygga och kreera tillsammans med olika projekt. Hertig Karls skafferi är ett varumärke som står för ett förhållningssätt med inställningen där ”allt är möjligt” och skaparglädje möts i en kreativ process, läs mer på www.hertigkarlsskafferi.se.

Affärsidé

Med ett personligt engagemang, vass kunskap och erfarenhet bidrar Catma AB till individers och organisationers utveckling genom professionell coaching och kreativa möten.

Mitt CV

Laddas ner här

Jag tror på att alla människor har förmågor och talanger, jag tror på att olikheter är bra för utveckling, kreativitet och dynamik. När jag coachar utgår jag ifrån individen och dennes styrkor och förmågor för att utvecklas i sitt ledarskap, medarbetarskap och som enskilda individer. Med samma inställning coachar jag arbetsplatser dvs. tar till vara på varje individs potential och gruppens samlade potential.