Samarbeten

Jag har valt att samarbeta med några noggrant utvalda företag, som alla vilar på en humanistisk och akademisk grund och erbjuder hög kvalitet på sina tjänster.

Gemensamt för mina samarbeten är de arbetar för att utveckla människor och organisationer. I vissa fall använder jag mig av deras tjänster/verktyg inom Catma AB tjänsteutbud, enligt särskilt samarbetsavtal. I andra fall företräder jag företaget som jag samarbetar med, genom underkonsultavtal.

Min ambition med samarbetet är att jag kan bidra med min kompetens, erfarenhet och nätverk samtidigt som jag ges möjlighet till att utvecklas tillsammans med andra och ta till vara på deras kompetens och utvecklingsvilja.

Den gemensamma nämnaren med alla samarbeten är professionell coachning, individuellt och i grupp samt managementutveckling.