BALANSA – Workshops

Ta en titt på våra olika workshops och vad de innehåller. Vi vill gärna träffa ditt gäng.

Workshops

Genomförs i fysiska möten. 

BALANSA basic:

Workshop som ger insikt i dilemmat att hitta balans mellan arbetsliv och övrigt liv samt en möjlighet att prova på BALANSA.

Inledande möte med berörda chefer
Workshop 1 (3 timmar)
Inledning – upplägg, bakgrund och syfte med BALANSA
Case 1 – gruppövning & gemensam reflektion
Case 2 – gruppövning & gemensam reflektion
Sammanfattning
Återkoppling & gemensam reflektion med inblandade chefer

BALANSA basic:

Workshop som ger insikt i dilemmat att hitta balans mellan arbetsliv och övrigt liv samt en möjlighet att prova på BALANSA.

Inledande möte med berörda chefer
Workshop 1 (3 timmar)
Inledning – upplägg, bakgrund och syfte med BALANSA
Case 1 – gruppövning & gemensam reflektion
Case 2 – gruppövning & gemensam reflektion
Sammanfattning
Återkoppling & gemensam reflektion med inblandade chefer

Workshops

Genomförs i fysiska möten. 

BALANSA utveckling:

Workshop som ger insikt i dilemmat att hitta balans mellan arbetsliv och övrigt liv samt en möjlighet att prova på BALANSA.

Inledande möte med berörda chefer
Möte med hela arbetsplatsen, avdelningen, enheten digitalt (45 min)
Inledning – upplägg, bakgrund och syfte med BALANSA
Workshop 1 (1,5 timme, max 6 deltagare/tillfälle)*
Case 1 – gruppövning & gemensam reflektion
Case 2 – gruppövning & gemensam reflektion
Sammanfattning
Återkoppling & gemensam reflektion med inblandade chefer

BALANSA utveckling:

Systematiskt utvecklingsarbete som utvecklar ledar- och medarbetarskap och arbetskultur

BALANSA Basic
Workshop 2 (1,5 timme, max 6 deltagare/tillfälle)*
Inledning – reflektioner sedan förra workshopen
Case 3 – gruppövning & gemensam reflektion
Case 4 – gruppövning & gemensam reflektion
Sammanfattning
Återkoppling & gemensam reflektion med inblandade chefer
*Antal tillfällen baseras på antal anställda på arbetsplatsen, avdelningen, enheten.