Coachande mentor

Som mentor bidrar jag med att vända och vrida på utmaningar, bryta perspektiv, inspirera och slipa på argument inför förändringar och framförallt vara ett stabilt bollplank.

Med professionell coachning utvecklas du som:

Utveckla förmågan att tänka strategiskt i syfte att öka kvalitén
Utveckla förmågan att använda struktur och systematik i rollen som ledare i syfte att utveckla verksamheten
Ta plats och kliva fram i ledningsgruppen i syfte att bidra med kunskap och erfarenhet som verksamheten behöver för att utvecklas
Öka medarbetarnas engagemang och delaktighet i verksamhetsutvecklingen

Framgångsfaktorn med mentorskapet är att det inte finns något beroendeförhållande till mentorn. I mentorskapet utgår jag utifrån min egen kompetens och min långa erfarenhet som ledare samt möten och samarbete med olika professioner och organisationer.

En kvinna pratar leende med en man i förgrunden. De båda håller i varsin kaffekopp.

Fotograf: Satu

Mentorskap kan varieras i omfattning och upplägg som planeras utifrån behov och önskemål