Coaching

Coaching kan användas i många olika sammanhang och kan varieras i omfattning utifrån aktuell frågeställning.

Coachning används t ex när en chef/projektledare/medarbetare står inför nya uppdrag, behöver ny energi, har svårt att hitta balans mellan arbetsliv och övrigt liv eller vill uppnå en förändring i sitt arbetsliv. Coachning är också framgångsrikt riktat till personer utifrån ett personligt perspektiv för ”att hitta sig själv”, sina grundvärderingar i samband med stora förändringar i livet som t ex nytt jobb, en flytt eller en skilsmässa.

Som coach strävar jag efter att göra den jag coachar framgångsrik som människa i den utvecklingsprocess som den står inför. Genom effektiv guidning medvetandegör jag kunskap och talanger för att skapa utveckling och framgång. I samtalen utforskas nya vägar och nya sätt att agera på för att utvecklas och ta sig an nya lösningar. Coachen arbetar med att stärka personens jagkänsla och genuinitet vilket är en förutsättning är att personen själv vill ta ansvar för dina handlingar och val. Som coach ger jag inte råd utan jag ställer frågor som får dig att utforska nya tankar, perspektiv och förhållningssätt.

Med professionell coachning utvecklas du som:

Människa
Chef
Företagare

En blond kvinna med allvarlig min står framför ett rött draperi. Hon har vit blus, pärlhalsband och en rosa jacka.

Fotograf: Satu

Diplom för Årets Mentor 2022 utdelat till Catarina Thuning.

Erbjudande

Professionell coachning utgår ifrån en systematisk metod där vi fokuserar på utforska nuläge, sätta mål, se möjligheter och utforma en handlingsplan.

För att nå långsiktig effekt av coachning behövs minst 12 timmar