Ny som chef

Första chefsuppdraget är spännande men också omvälvande med nya och ovana utmaningar och ansvarsområden.

Förberedelser och ev verktyg

I de fall någon form av individuell analys har gjorts är det ett värdefullt underlag att reflektera kring. Om inte någon dylik analys genomförts, rekommenderas IDI både individuellt och i grupp.

Förslag på upplägg

Möte 1
Förväntningar, tankar kring ledarskap och egen utveckling.

Möte 2 – 3
Coachning kring den personliga utvecklingen, skapa medvetenhet, formulera individuellt mål, utforma handlingsplan

Möte 4
Utforska vad ett coachande ledarskap är och utforska vad som känns bekvämt och mindre bekvämt – skapa medvetenhet, formulera individuellt mål, utforma handlingsplan

Möte 5 – 8
Coachning av ett coachande ledarskap i praktiken