BALANSA – Varför och när?

Hur kommer det sig att man vill använda BALANSA?

Varför skall man använda BALANSA?

Det är arbetsgivarens ansvar att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket inkluderar psykosocial hälsa.

Genom att arbeta med BALANSA tar chefen ansvar för sina medarbetare och visar tydligt att företaget vill skapa en socialt hållbar arbetsplats. BALANSA motverkar på sikt bland annat ohälsa, sjukfrånvaro och personalomsättning.

Med BALANSA skapas förutsättningar för en bättre arbetskultur och effektivare arbetsgrupper, vilket kan öka produktiviteten och därmed lönsamheten.

Dialogen förbättras mellan medarbetare samt mellan medarbetare och chefer. Samtalen ökar förståelsen för dilemman som kan uppstå i gränsen mellan arbete och övrigt liv och hur man kan hantera dem. Samtalen ökar också förståelsen för medarbetarnas värderingar, vilket ökar tilliten. Detta gör det enklare att visa omsorg om varandra och att ha modet att be om hjälp och tillsammans samarbeta för att uppnå gemensamma mål.

Det eviga livspusslet…

I ett samhälle där gränser löses upp, så behöver man ändå hålla ordning på vad som är arbetsliv och övrigt liv. Att skilja privat och personligt är ingen definitiv gräns. Vissa arbetskamrater blir vänner, kanske nära vänner, en del förblir bara arbetskamrater. Att behandla varandra som människor på jobbet är inte det samma som att vara familj. Rättigheter och skyldigheter ser annorlunda ut. I familjen kan man med rätta förvänta sig att andra är intresserade och lyssnar åtminstone något mer, än på jobbet. På jobbet är det möjligt – men man kan inte förvänta sig det. Men – det är ingen absolut gräns – och man behöver diskutera gränser och bli respekterad.

Detta livspussel involverar många – inte bara mig och min familj.
Det involverar också arbetskamrater och arbetsplats.

Att BALANSA utvecklar oss som människor

Livspussel presenteras ibland som ett evigt problem och något motigt. Samtidigt är det något vi är stolta över när vi ”får till det”. När vi mäktar med. Det händer något när vi frågar efter hjälp likväl som när vi erbjuder hjälp. Man blir liksom mer människa för varandra. Man tar emot erfarenhet av andras liv. Vi mognar. Att ge utrymme för samtal och dialog är ett sätt att stimulera den utvecklingen hos människor på arbetsplatsen. I öppna trygga samtal med dem man möter i vardagen.

Forskning visar att förebyggande arbete med organisatoriska och sociala frågor kan främja produktiviteten och kreativiteten i en organisation. Dessutom minskas, med stor sannolikhet, antalet sjukskrivningar som är förknippat med höga kostnader för både arbetsgivare och samhälle. Idag finns ingen annan modell som tar ett systematiskt helhetsgrepp, som är görbart och upplevs som meningsfullt av medarbetarna.

NÄR passar det att använda BALANSA?

Det passar i stort sett alltid! BALANSA fokuserar på att jobba förebyggande men funkar också att använda reaktivt när situationen redan inträffat.

Till en början var tanken att använda modellen i välorganiserade grupper men erfarenheten har visat att även helt nya arbetsgrupper kan dra stor nytta av att använda BALANSA, då man på ett snabbt sätt lär känna varandra på ett djupare plan, vilket ökar möjligheten till ett bra samarbete.

Är ni innan uppstart eller är ni i en kaosartad situation hjälper vi er att strukturera och komma tillräckligt i ordning innan vi drar igång med casesamtalen.

Hur mycket TID går det åt?

Själva casesamtalen görs i workshops.

Första gången har vi en introduktion och 2 case, detta tar cirka 3 timmar. Nästkommande workshops innehåller reflektion och 1 case och tar ca 1,5 timme per gång.

För att få en långsiktig effekt rekommenderas att man kör workshops minst 3 gånger under 6-12 månader. Vissa kunder fortsätter i flera år för att underhålla sin kompetens att Balansa. Precis som man gör brandövningar då och då behöver vi även öva vår förmåga att balansa för att vara beredda när behovet uppstår.